top of page
diagonal clean.png

OM FÖRENINGEN

Horses for Happiness ideell förening grundades i juli 2021 av Staffan Pellvik (ordförande), Helena Backlund och Annette Johansson. 

Grundarna har alla en bakgrund inom travsporten. Staffan som hästägare och uppfödare (Pellini), Helena som hästägare och uppfödare (Habibi Invest), och Annette - som även är aktiv inom galoppsporten - som hästägare, uppfödare och hingsthållare (Scandinavian Racehorses).

 

Föreningens stadgar kan du läsa här.

Horses for Happiness ställer sig bakom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs konvention om kvinnors rättigheter och FNs konvention om barns rättigheter. 

 

Horses for Happiness tar avstånd från all form av våld och från all form av diskriminering och icke likabehandling utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, trosuppfattning eller social tillhörighet. 

Horses for Happiness är en opolitisk, oberoende och icke-religiös förening.

🌈👩🧒🏽👨🏾‍🦯🧔🏿👵🏼👨🏾‍🦰🧕🏻👴🏽👶👩🏽‍🦽👱🏾‍♂️🦸🏾‍♂️👩‍🍳🕵🏽‍♀️👨🏿‍🌾🤰🏻🧜🏾‍♀️💜💙💚💛♥🙌

bottom of page